July 13, 2022

ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

 ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನಿ೦ದಾಗಿ ಈ ತಂಡ ಅಂತರ ವಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ.ಈ ಸಂದಭದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.