April 3, 2022

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ aquo unit water tank ಕೊಡುಗೆ.

 ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್"

ಹೊನ್ನಾರು ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ aquo unit water tank ಕೊಡುಗೆ.
ವಾಸು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೋಟರಿಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ದಕ್ಷಿಣ ದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ RCC-SAC ಎಂಬ MoU ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು chanalise ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ Unit ಅನ್ನು ತಂದು ತಲುಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸು ಶ್ರೀಮತಿಯವರೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಲಬ್ ನ ಕಜಾಂಚಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವರುಗಳಿಗೆ & ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

On 03-04-2022, The Rotary club south were offer aquo unit water tank

Rotaryclub, Bangalore, South ರವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು
1 sanitizer stands 02


2 Open racks 08
3. Aquo water tank 01
4. PPT Overhead projector 01
5. Financial assistance to 6 PG students - 15000 thousand per student per year.
6. Defeat diabetic programme .
7. Self defence training programme for 600 girl students.
8. Training programme regarding menstrual issues.
9.organised Blood donation camp in association with SAH&RC B G NAGARA.