August 7, 2021

Scouts & Guides ನ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು singing compitition, painting competition, ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

 ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್".

Scouts & Guides ನ ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು Scouts & Guides ಸಮಿತಿ online ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರೀನ್ ದೀಪಾವಳಿ, singing compitition, painting competition, ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.