August 29, 2021

National Sports day

 

National Sports day - 29-08-2021
ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ National junior vollyball player M S Shashikumar ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.