July 1, 2021

ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಶನ್ ಅಭಿಯಾನಎಸ್. ಎ. ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ನೇ ದಿನ (01-07- 20 21 ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಶನ್ ಅಭಿಯಾನ ನೆರವೇರಿತು. ದಿನಾಂಕ 28-06-2021 ರಂದು ಸುಮಾರು 550 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 300 ವಿದಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ vaccine ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು & ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶೇ. ನೂರರಷ್ಟು vaccination ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ & ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.