February 18, 2021

ಯೋಗ ಭೋದನೆ & ತರಬೇತಿ

 ಧೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಗಪಟು ಕಿಶೋರ್ ರವರಿಂದ 18-02-20 21 ರಂದುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಭೋದನೆ & ತರಬೇತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.