August 20, 2020

online ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ತರಬೇತಿ

 ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್"

20-08-2020

ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಂತರ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ online ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ