January 8, 2020

ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

With GEO Tag
ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ(runners) ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥ೯ನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.