January 26, 2020

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ 25-01-2020.

With GEO Tag
"ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ "
SAC College NGM
# ಕಾಲೇಜಿನ ಮತದಾರರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾನ ದಿನಾಚರಣೆ 25-01-2020.
# ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧನೆ
# ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಸಂವಿಧಾನ' ಕುರಿತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪದೆ೯ಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಥಮ ರೂ 1000
ದ್ವಿತೀಯ ರೂ 750
ತೃತೀಯ ರೂ 500