September 8, 2017

ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯದ ಪುರುಷರ ಖೋ-ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ 08-09-2017

ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯದ ಪುರುಷರ ಖೋ-ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 08-09-2017

ಮಾಂಡವ್ಯ ವಲಯದ ಪುರುಷರ ಖೋ-ಖೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 08-09-2017