March 14, 2017

14-03-2017ರಂದು ನಡೆದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

14-03-2017ರಂದು ನಡೆದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಚರಿತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾಟ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ.