February 22, 2017

22-02-2017ರಂದು ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಗಾರ

22-02-2017ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.